Tro på roro när rullande gods på sjön diskuterades

Foto: Lighthouse

Roro-sjöfarten är en liten andel av den totala sjöfarten men det är en sjöfartssektor som andas optimism. Åtminstone på det seminarium Lighthouse och Maritima Klustret anordnade i november under rubriken ”RoRo? Jorå! – framtiden för rullande gods på sjön”.

När Christopher Pålsson, Lloyds List Intelligence, gjorde en trendspaning över roro-sektorn konstaterade han att roro har bättre utsikter än på länge. Detta trots att containerfarten har högre tillväxt och äter sig in på roro-marknaden. Men även om containerfarten växer vad gäller såväl efterfrågan som tonnage så dras sektorn med låga priser och modest lönsamhet.

Läs mer och se filmen på Lighthouse.nu >>

Senast uppdaterad: 2018-04-23 09:31