Svensk havsenergi bidrar till havets hälsa

Energiförsörjning är en viktig nyckel till klimatfrågan, då runt 70 procent av de globala växthusgasutsläppen är energirelaterade. Svensk teknologi ligger i framkant och 2016 är året då svenska företag tar steget ut på den internationella marknaden och genomför storskaliga havsförsök med syfte att leverera fossilfri el.

Läs om i Västerhavet 2016 på sidan 21 finns hela artikeln.

Senast uppdaterad: 2018-04-23 09:31