Sjöfartsforskning- och innovation: Var står vi och hur navigerar vi oss vidare? – 10 oktober

Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj för sjöfartsområdet bjuder in till en inspirationsdag den 10 oktober 2017 i Stockholm. Lyssna på resultatpresentationer från pågående projekt och diskutera framtida inriktning för portföljen.

Mer information kommer efter sommaren.

För mer information kontakt Rein Juriado på rein.juriado@trafikverket.se eller telefon: 010 123 49 23

Senast uppdaterad: 2018-04-23 09:31