Sea and Society Talks med Thomas Backhaus – 12 oktober

Sea and Society Talks är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen. Den 12 oktober kan du lyssna till Thomas Backhaus, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
Tid: 12 oktober kl 11.50 – 13.00
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborgs universitet
Läs mer>>

Senast uppdaterad: 2018-04-23 09:31