Så många maritima företag finns det i Västsverige

De maritima näringarna i Västsverige är många. Under året har vi arbetat med att bygga upp ett register över maritima, intressanta och innovativa verksamheter i vår region. På vår webbplats har vi nu publicerat en lista över verksamheterna.

Registret bygger på tidigare arbete från Vinnova (Den svenska maritima näringen 2007-2011) och en rapport från Västra Götalandsregionen om sektorn från 2007 - 2015 samt företag från Maritima klustret i Västsveriges nätverk. Registret täcker alla våra fokusområden och ger en ögonblicksbild av de företag som finns i vår region. Listan är inte heltäckande men visar på bredden bland de maritima näringarna i den maritima sektorn i Västsverige. I registret finns just nu lite över 800 företag.

Mer info >>

REGISTER

Omvärldsanalys
I år släpptes även Maritima klustret i Västsverige en omvärldsanalys över klustrets sex fokusområden, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marina livsmedel och Maritima operationer - sjöfart och teknik. Analyserna bygger på den gemensamma dialogen som finns mellan forskare, näringslivsaktörer och myndigheter inom Maritima kluster i Västsverige.

Ladda ner din pdf här >>

 

Senast uppdaterad: 2018-09-27 15:31