Näringsdepartementet fokuserar på hållbart vattenbruk

MKV

I december tog Sveriges regering om en ny strategi för sitt engagemang i FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Några viktiga områden, som behöver förstärkas, är hållbart vattenbruk, samt biobaserad och cirkulär ekonomi.


- Det är viktigt för regeringen att ha ett framtidsperspektiv i arbetet inom FN och i strategin framhåller regeringen därför lantbrukets och fiskets viktiga roll för att möta globala utmaningar och behov inom klimat och miljö, livsmedelsförsörjning, nutrition och ekonomisk utveckling, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Läs mer i pressmeddelandet från Näringsdepartementet.

Senast uppdaterad: 2018-04-23 09:31