Internationella projekt inom havsenergi OCEANERA-NET Cofund

Energimyndigheten utlyser ca 15 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2019 års utlysning inom det europeiska samarbetet OCEANERA-Net Cofund.

Svenska företag och forskningsorganisationer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området havsenergi, vilket inkluderar vågkraft, tidvatten (strömmande), havsströmmar, salthaltsskillnad och temperaturgradient.

Sju europeiska länder och regioner deltar i utlysningen med en sammanlagd budget på ca 6,82 miljoner euro.

Innan den fullständiga ansökan lämnas in ska en intresseanmälan med kortare information lämnas in senast 1 mars 2019 kl 17.00 (CET (Brussels) time). Den fullständiga ansökan lämnas in senast 5 april 2019 kl 17.00 (CET (Brussels) time).

Mer info och fullständig utlysning >>

Senast uppdaterad: 2019-01-09 14:37