Havsmiljöinstitutet deltar med utställning på FN:s havskonferens i New York

Havsmiljöinstitutet kommer att delta genom ett flertal olika insatser vid FN-konferensen The Ocean Conference i New York i juni. Konferensen syftar till att stötta arbetet med utvecklingsmål 14, om bevarande och ett hållbart och rättvist utnyttjande av jordens marina resurser.

Sveriges deltagande i konferensen är särskilt fokuserat till tre områden: Marint skräp, hållbar hantering av havets resurser samt havsförsurningen och dess kopplingar till klimatfrågan.

Havsmiljöinstitutets bidrag till konferensen är flera. Förutom två nyskrivna rapporter kommer institutet även att hålla i ett seminarium om åtgärder mot skräp i havet samt vara representerat på plats genom en filmbaserad utställning om sambandet mellan mat och övergödning.

Mer information samt rapporter hittar du här>>

Senast uppdaterad: 2018-04-23 09:31