Kontakt

Samordningsgrupp

Samordningsgruppen har ett operativt uppdrag inom Matitima klustret i Västsverige och bistår de olika arbetsgrupperna i de sex fokusområdena samt stödjer ledningsgruppen för klustret.