Kontakt

Samordningsgrupp

Samordningsgruppen har ett operativt uppdrag inom Matitima klustret i Västsverige och bistår de olika arbetsgrupperna i de sex fokusområdena samt stödjer ledningsgruppen för klustret.

Ledningsgrupp

Det maritima klustrets partnerskap representeras genom en ledningsgrupp.  Under 2018 ingår följande personer i ledninggruppen.

Senast uppdaterad: 2018-04-05 10:09