Kontakt

Samordningsgrupp

Samordningsgruppen har ett operativt uppdrag inom Matitima klustret i Västsverige och bistår de olika arbetsgrupperna i de sex fokusområdena samt stödjer ledningsgruppen för klustret.

Senast uppdaterad: 2018-01-22 16:27