9 april: Smarta sjömän

Smarta sjömän – vilken kompetens behöver framtidens sjöfart?

Välkommen till Kalmar och en dag om dagens sjöfartsutbildningar och hur dessa kan, borde och skulle kunna utvecklas.Vi börjar med en omvärldsspaning för att sätta frågan i ett sammanhang och låter därefter företrädare från utbildningssidan och branschen presentera, resonera och diskutera utifrån sina olika perspektiv.
Mer info och anmälan >>

Senast uppdaterad: 2019-03-06 16:30