6-7 November: Marine Challenges - Blue Solutions

Save the date! Den 6-7 november går Marine Challenges - Blue Solutions av stapeln, ett spännande initiativseminarium med fokus på Chalmers forskning kring hav, marina resurser och maritima aktiviteter.

Dagarna kommer att handla om hur vi kan utveckla och producera ny hälsosam mat och nya material ur havet, hur vi utformar en varaktig och visuellt attraktiv vattenkultur, hur vi skapar hållbara fartyg och transportvägar över världshaven, säkerställer att sjunkna skepp inte förstör våra vatten, hur vi bygger en stad med risken för höjda havsnivåer i åtanken och mycket mer. Det handlar om hur vi kan använda ingenjörskap för att möta FN:s hållbarhetsmål och målen för Agenda 2030.

Mer information om vad som händer under och i anslutning till seminariet kommer, men boka in datumen 6 och 7 november 2018 redan nu!