16-17 maj Havs- och vattenforum 2018

För sjätte gången arrangerar vi eventet Havs- och vattenforum. Årets tema tar avstamp i förra årets koncept ”från källa till hav”.

I år möter du Sveriges miljöminister Karolina Skog, Sveriges havsambassadör Helen Ågren och Sveriges klimatambassadör Lars Rönnås, FN:s särskilda havssändebud Peter Thomson och Anne Christine Brusendorff, generalsekreterare på The International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Dessutom träffar du HaV:s generaldirektör Jakob Granit samt experter, projektledare och sakkunniga från HaV, andra organisationer, myndigheter och kommuner, från forskning och näringsliv.

Läs mer och anmäl dig på HaV:s hemsida >>


Senast uppdaterad: 2018-05-07 16:36