Kalender

Almedalen 2018 bjuder på många maritima evenemang. Aktörer inom Maritima klustret i Västsverige står som värd för två spännande seminarier på Västsvenska arenan och ett evenemang på Fenomenalen. Missa inte dessa.

Den årliga konferensen i Maritima klustret i Västsverige kommer nästa gång att vara på Gullmarsstrand Hotell & Konferens och Kristineberg Research and Innovation Center i Fiskebäckskil på västkusten. Boka in datumet redan nu – konferensen går av stapeln den 24-25 januari 2019.

2 juli 10:30-11:30 Seminarium i Almedalen - Västsvenska arenan

Välkommen till Kustmöte 2018 i Helsingborg den 12 - 13 september för att diskutera framtida utmaningar för Staden vid havet kopplat till klimatförändringar.

Hummerägg

5 juli kl 13:30-14:3, Almedalen

Den 13 juni välkomnas industrin, akademin och allmänheten till ett heldagsseminarium med hållbar sjöfart som tema! Hur kan energieffektivitet bidra till en starkare och mer hållbar sjöfart? Vilka är affärsmodellerna och hur arbetar företag inom sjöfarten med energieffektivitet? Vad händer i forskningen och hur ser svenska myndigheter på framtiden?

Tisdagen den 19 juni arrangeras en heldag på Smögen med näringslivs- och samhällsutveckling i fokus!

För sjätte gången arrangerar vi eventet Havs- och vattenforum. Årets tema tar avstamp i förra årets koncept ”från källa till hav”.

Tillsammans med  WCERE arrangerar Maritima klustret i Västsverige en session om marint skräp på den internationella miljöekonomkonferensen i Göteborg. Denna föreläsning är öppen och kostnadsfri för hela vårt nätverk.

Regeringskansliet, Nordiska ministerrådet och Jordbruksverket bjuder in till konferens på temat Blå bioekonomi – så förverkligar vi potentialen, den 29 och 30 maj i Malmö.

Save the date! Den 6-7 november går Marine Challenges - Blue Solutions av stapeln, ett spännande initiativseminarium med fokus på Chalmers forskning kring hav, marina resurser och maritima aktiviteter.

Ecosystem services of Swedish eelgrass meadows and a sustainable use of the coast. Welcom to Gothenburg April 12. Time: 11.50 - 13.00- Venue: School of Business, Economics and Law, Vasagatan 1, room D33

Datum: 3 maj, kl 09.00 - 17.00 Plats: Pascal, Lindholmen Conference Center Anordnare: Lighthouse and SMTF.

bryssel

Tomorrow’s Food Travel (TFT) conference, 8-10 October 2018, Centre for Tourism, University of Gothenburg, Sweden

Seminarium den 15 mars 2018, kl 08.30 – 16.30. Dags att anmäla sig till andra mötet i dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier! Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till det andra dialogmötet, inom det treåriga initiativet Dialog för en hållbar värdekedja med fokus på miljö och kemikalier.

Välkommen till Skärhamn den 26 mars 2018! Björkö hamnförening och Tillväxt Norra Bohuslän arrangerar tillsammans en konferens för gästhamnarna längs Bohuskusten. Konferensen tar upp de utmaningar vi står inför med en ökandebesöksnäring och arbetet för grönare marinor.

Den 13 mars ordnar Länsstyrelsen Västra Götalands län ett gemensamt startmöte inom Västerhavet som omfattar Västra Götaland, Halland och den nordligaste delen av Skåne. Tjänstemän och politiker inom plan, miljö och näringslivsutveckling på kustkommuner, berörda kommunala bolag, regioner och kommunalförbund inom Västerhavets havsplaneområde bjuds in för att aktivt bidra med sin syn på havsplanen.

CeMEB organizes an international conference on Marine Evolutionary Biology May 15-17, 2018 at Tjärnö marin stration at Gothenburg University.

Vattenbruk

Genom enkla lagändringar för fiskodling och andra vattenbruksnäringar kan vi skapa nya jobb och samtidigt bidrar till en levande landsbygd och en mer hållbar svensk matproduktion. Den 14 februari arrangerar Maritima klustret i Västsverige ett frukostseminarium om vattenbruk med deltagare från departement, politik och näring.

Handelshögskolan, Göteborg universitet

I år arrangeras den 6: e världskongressen för miljöekonomer 25-29 juni i Göteborg. Den 31 januari är sista dagen för att lämna in bidrag till konferensens innehåll.

Isabella Lövin debatterar med forskare från Handelshögskolan och Chalmers kring olika aspekter på klimatfrågan. Det internationella klimatarbetet tog ett kliv framåt med Parisavtalet men verkar nu stå inför stora utmaningar. Vad kan Sverige göra? Vad kan individen själv göra? Vilken roll spelar styrmedel? Vad kan den tekniska utvecklingen medföra? Blir vardagen gråare i en fossilfri Värld?

I utställningen Transformation som pågår den 16-29 januari på Svenskt Tenn lyfter studenter i Visuell kommunikation hoten mot världshaven och ger nya ingångar till den högaktuella havsforskningen som bedrivs av Beijerinstitutet.

Vattenbruk

Nationella Vattenbrukskonferensen som hålls den 13-14 mars 2018 på Södra Bergets Resort och Hotell i Sundsvall

Här möts offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, produkt- och affärsutvecklare, forskare samt fisketuristiska entreprenörer. Ett övergripande syfte är att nå en samsyn runt utmaningarna och skapa initiativ till förbättrad samverkan och utveckling.

MKV

Den 7-8 februari 2018 är det åter dags för Transportstyrelsens sjöfartsseminarium. Denna gång är vi återigen tillbaka i Stockholm, vi kommer att hålla till på Lustikulla Konferens och Event på Liljeholmen.

Forskning inom marin bioteknik