Kalender

Save the date! Den 6-7 november går Marine Challenges - Blue Solutions av stapeln, ett spännande initiativseminarium med fokus på Chalmers forskning kring hav, marina resurser och maritima aktiviteter.

Ecosystem services of Swedish eelgrass meadows and a sustainable use of the coast. Welcom to Gothenburg April 12. Time: 11.50 - 13.00- Venue: School of Business, Economics and Law, Vasagatan 1, room D33

Datum: 3 maj, kl 09.00 - 17.00 Plats: Pascal, Lindholmen Conference Center Anordnare: Lighthouse and SMTF.

bryssel

Tomorrow’s Food Travel (TFT) conference, 8-10 October 2018, Centre for Tourism, University of Gothenburg, Sweden

Seminarium den 15 mars 2018, kl 08.30 – 16.30. Dags att anmäla sig till andra mötet i dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier! Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till det andra dialogmötet, inom det treåriga initiativet Dialog för en hållbar värdekedja med fokus på miljö och kemikalier.

Välkommen till Skärhamn den 26 mars 2018! Björkö hamnförening och Tillväxt Norra Bohuslän arrangerar tillsammans en konferens för gästhamnarna längs Bohuskusten. Konferensen tar upp de utmaningar vi står inför med en ökandebesöksnäring och arbetet för grönare marinor.

Den 13 mars ordnar Länsstyrelsen Västra Götalands län ett gemensamt startmöte inom Västerhavet som omfattar Västra Götaland, Halland och den nordligaste delen av Skåne. Tjänstemän och politiker inom plan, miljö och näringslivsutveckling på kustkommuner, berörda kommunala bolag, regioner och kommunalförbund inom Västerhavets havsplaneområde bjuds in för att aktivt bidra med sin syn på havsplanen.

CeMEB organizes an international conference on Marine Evolutionary Biology May 15-17, 2018 at Tjärnö marin stration at Gothenburg University.

Vattenbruk

Genom enkla lagändringar för fiskodling och andra vattenbruksnäringar kan vi skapa nya jobb och samtidigt bidrar till en levande landsbygd och en mer hållbar svensk matproduktion. Den 14 februari arrangerar Maritima klustret i Västsverige ett frukostseminarium om vattenbruk med deltagare från departement, politik och näring.

Handelshögskolan, Göteborg universitet

I år arrangeras den 6: e världskongressen för miljöekonomer 25-29 juni i Göteborg. Den 31 januari är sista dagen för att lämna in bidrag till konferensens innehåll.

Isabella Lövin debatterar med forskare från Handelshögskolan och Chalmers kring olika aspekter på klimatfrågan. Det internationella klimatarbetet tog ett kliv framåt med Parisavtalet men verkar nu stå inför stora utmaningar. Vad kan Sverige göra? Vad kan individen själv göra? Vilken roll spelar styrmedel? Vad kan den tekniska utvecklingen medföra? Blir vardagen gråare i en fossilfri Värld?

I utställningen Transformation som pågår den 16-29 januari på Svenskt Tenn lyfter studenter i Visuell kommunikation hoten mot världshaven och ger nya ingångar till den högaktuella havsforskningen som bedrivs av Beijerinstitutet.

Vattenbruk

Nationella Vattenbrukskonferensen som hålls den 13-14 mars 2018 på Södra Bergets Resort och Hotell i Sundsvall

Här möts offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, produkt- och affärsutvecklare, forskare samt fisketuristiska entreprenörer. Ett övergripande syfte är att nå en samsyn runt utmaningarna och skapa initiativ till förbättrad samverkan och utveckling.

MKV

Den 7-8 februari 2018 är det åter dags för Transportstyrelsens sjöfartsseminarium. Denna gång är vi återigen tillbaka i Stockholm, vi kommer att hålla till på Lustikulla Konferens och Event på Liljeholmen.

Forskning inom marin bioteknik
Västerhavsveckan

Save the date: År 2018 firar Västerhavsveckan 10-årsjubileum, så planera in er semester redan nu. Den 4-12 augusti 2018 arrangeras vecka.

Maritim turism

Save the date: den 16-20 september 2019 kommer The Adventure Travel World Summit till Göteborg.

EMD

Nästa anhalt för European Maritime Day blir i Burgas vid Svarta havet, med start den 31 maj.

Sea and Society Talks är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen. Tanken är att kort presentera pågående forskning men också bjuda in till diskussion och debatt om hur vi på Göteborgs universitet och Chalmers kan bidra till att nå ett hållbart samhälle.

All there is to know about the €1,3bn of new funding opportunities for 2018-2020, the Bioeconomy policy, digitisation and Blue Growth

Välkommen till den första delkonferensen i projekt Maritim Utveckling i Bohuslän. Kom och ta del av våra resultat så här långt, inspireras och nätverka med företag och forskare.

Sea and Society talks is a lunch seminar series focusing on the UN sutainable development goals. The seminars link goal 14 "Life below water" with the other 16 goals. The idea is to give a short introduction to the topic and invite to discuss how researchers at the University of Gothenburg and Chalmers can help in achieving a sustainable society. On the 16th of November Sam Dupont, Department of Biological and Environmental Sciences and Centre for Collective Action Research (CeCAR) will connect the sustainable development goals 14 and 17 in his talk.

THE FUTURE OF SUSTAINABLE OCEANS - A seminar in honor of the 2017 Volvo Environment Prize Laureate Professor Rashid Sumaila

Sustainable Blue economy Call - € 14.5 M - Learn more at EMFF Info Day, 9 November 2017, Brussels.

Delkonferens för projekt Maritim Utveckling i Bohuslän Datum: 11 december 2017, kl 13.00 –16.30 i Strömstad

This year, the conference will put your field of research in a wider perspective with invited speakers from natural as well as social sciences. The conference will end with a panel discussion about current trends and future challenges in marine science.

Welcome to the seminar Governance in the Polar Regions: The Role of Law in Protecting Social and Environmental Values

Datum: 21 november Plats: Lindholmen Conference Centre, Göteborg RoRo pekas ut som sjöfartens snabbast växande segment. Stora förändringar inom området sker med nya lösningar och investeringar. Vad blir nästa steg? Vad behöver speditörer, åkerier och rederier veta och hur kan land och sjö utveckla sitt samarbete?

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36