Marina livsmedel

Marina livsmedel omfattar fiskesektorn och vattenbruk. Utgångspunkten är att utveckla hela värdekedjan från hav till bord. Västkusten är ledande i Norden inom marina livsmedel genom koncentrationen av stora livsmedelsföretag och omfattande handel med fisk och skaldjur. Kustfisket bedöms ha betydande möjligheter att utvecklas. Inom regionen pågår internationellt konkurrenskraftig forskning kring hälsobefrämjande effekter av fisk, något som blir allt viktigare från ett konsumentperspektiv. Viktig kompetens finns också beträffande miljöaspekter av fiske och vattenbruk och fiskebeståndens utveckling.

RISE har ansvar att förvalta och utveckla mötesplatsen för marina livsmedel.

Temaområden

  • Utveckling av vattenbruket
  • Värdeskapande inom fisket
  • Mervärden hälsa och miljö

Kontakt värdorganisation

Sara Hornborg, forskare, RISE
E-postadress, 010-516 66 96

Susanne Ekstedt, projektledare/Seniorkonsult företagsutveckling, RISE
E-postadress, 010-516 66 53

Ambassadörer

Bengt Gunnarsson, Camparus AB
E-postadress, 0 705-36 55 01

Ann-Sofie Sandberg, Professor i Livsmedelsvetenskap vid Institutionen för Kemi- och bioteknik på Chalmers
E-postadress, 031- 772 38 26

Ingrid Undeland, Biträdande professor i Livsmedelsvetenskap vid Institutionen för Kemi- och bioteknik på Chalmers
E-postadress, 031 772 38 20

Kontakt samordnare Maritima klustret i Västsverige

Susanne Lindegarth, Göteborgs universitet
E-postadress, 076-622 96 78

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34