Marina livsmedel

Hur världens växande befolkning skall förses med mat på ett hållbart sätt är en global utmaning

Mat från sjö och hav, sjömat eller marina livsmedel, är både goda och näringsrika och, i jämförelse med andra animaliska livsmedel, mer hållbara. Därför bör vi äta mer av dem. Utmaningen är att utveckla dem på ett miljömässigt och ekonomiskt och socialt hållbart sätt. På så vis kan både vi och framtida generationer njuta av hållbar och hälsosam sjömat.

I Västra Götalandsregionen finns fantastiska värdekedjor från hav och sjö till bord, men de naturresurser som finns i havet längs västkusten och i våra insjöar skulle kunna utnyttjas både mer och smartare.  Erfarenheten och kunskapen finns samlad i stora och små livsmedelsföretag liksom i internationellt konkurrenskraftig forskning. Välkommen att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter och ta del av andras i delklustret Marina Livsmedel.

Tillsammans utvecklar vi livsmedelskedjor som utgår från både vattenbruk och fiske, med fokus på hållbarhet och hälsa.

Våra fokusområden är:

  • Utveckling av vattenbruket
  • Värdeskapande inom fisket
  • Mervärden hälsa och miljö

Kontakt värdorganisation

Friederike Ziegler, Forskare Hållbar sjömat, RISE,
E-post friederike.ziegler@ri.se
Tel 010-516 66 54

Ambassadörer

Bengt Gunnarsson, Camparus AB
E-post bengt.gunnarsson@telia.com
Tel 0705-36 55 01

Ann-Sofie Sandberg, Professor i Livsmedelsvetenskap vid Institutionen för Biologi- och bioteknik på Chalmers
E-post ann-sofie.sandberg@chalmers.se
Tel 031- 772 38 26

Ingrid Undeland, Professor i Livsmedelsvetenskap vid Institutionen för Biologi- och bioteknik på Chalmers
undeland@chalmers.se, 031 772 38 20

Sofia Kocher, VD Musselfeed AB
E-post sofia@musselfeed.com

Kontakt samordnare Maritima klustret i Västsverige

Susanne Lindegarth, Göteborgs universitet
E- post susanne.lindegarth@marine.gu.se
Tel 076-622 96 78

Senast uppdaterad: 2018-10-12 10:46