Fokusområden

Martima klustret i Västsverige  arbetar inom sex fokusområden. Fem av dessa representerar områden inom de marina näringarna – marina livsmedel, maritim turism, maritima operationer, marin bioteknologi och marin energi. Ett fokusområde, havsförvaltning, är horisontellt och skär igenom samtliga klusterdelar och utgör en juridisk och förvaltningsmässig expertfunktion med stark förankring i det kommunala perspektivet.

Urvalet av fokusområden har skett dels baserat på de prioriteringar och avgränsningar som gjorts av EU inom ramen för arbetet med integrerad maritim politik och den så kallade blåboken, dels baserat på de styrkeområden inom Västsverige.

Läs vår omvärldsanalys om våra olika fokusområden - Klicka här!

Läs vår verksamhetsberättelse från 2017 - Klicka här!

Senast uppdaterad: 2018-05-08 15:51