Maritima Klustret

Vi stärker den maritima sektorn genom ny kunskap, innovation och samverkan. Vi skapar förutsättningar för att Västsverige bidrar till en hållbar framtid för människor, havet och dess resurser.

 

 

Nyheter

Stillahavsostronet har sedan 2007 etablerat sig i de nordiska kustvattnen. Arten anses som främmande, invasiv och därmed oönskad. Samtidigt är detta en av världens största odlingsarter, och gradvis har det blivit större fokus på att den också är en resurs. Kan det finnas möjligheter för fiske- och turistnäringen att tjäna pengar på den invasiva art? Ett nordiskt forskningsprojekt har kartlagt vad som krävs för att utlösa den kommersiella potentialen av Stillahavsostron.

Fotograf: Eduardo Infantes

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beviljat sex miljoner kronor till Kristineberg Marine Research and Innovation Center under 2019, för att stärka innovation och utveckling av hållbara marina näringar. Pengarna ska bland annat användas för att utveckla marina testbäddar och identifiera möjligheter och hinder för utveckling av blå hållbar ekonomi.

Sveriges kuster, hav och sjöar utgör fantastiska resurser och det finns potential att utveckla nya näringar kring havet för att möta framtida utmaningar. Just nu pågår projektet BIODRAS som möjliggör hållbar fiskodling på land.

Kalender

Samverkanspartners